Laden Evenementen

Rector Stephan Bakker, stichter en pastoor van de Orthodoxe Parochie Amersfoort, komt op vrijdag 21 juni vanaf 16.00 uur in de Thema-kamer bijzonderheden over diens geloofsgemeenschap vertellen.
Hierbij komen onder meer de geschiedenis van de Russisch-orthodoxe kerk in het algemeen en in die Nederland in het bijzonder.
De Amersfoortse parochie is sinds 2014 in (een gedeelte van) de voormalige Sint Henricuskerk aan de naburige Matthias Withoosstraat gevestigd.
Het kerkgebouw is gewijd aan de heilige Cornelius de Honderdman, een Romeins militair die aan het begin van onze jaartelling leefde.
Hij wordt beschouwd als één van de eerste niet-joden die christen werd.
Aansluitend aan de lezing volgt een rondleiding in het kerkgebouw waar onder meer de voor deze geloofsgemeenschap kenmerkende iconostase (achterwand met heiligenportretten) te zien is.
De bijeenkomst in het wijkmuseum is gratis toegankelijk. Vrijwillige bijdragen blijven welkom.