Virtueel museum

Home/Virtueel museum
Virtueel museum2021-09-13T22:57:19+02:00

Heeft u beelden of verhalen over de historie van Soesterkwartier? Stuur deze naar ons toe. Dan kunnen we deze toevoegen aan de website.

Vriend van het Wijkmuseum


Draagt u het Wijkmuseum ook een warm hart toe? Meld u dan aan als vriend(in) voor maar €12,00 per jaar, of €120,00 voor het leven. Stort uw bijdrage op: IBANnr: NL86INGB0002743475 t.n.v Wijkmuseum Soesterkwartier.
Actueel

Openingstijden: Elke zaterdag vanaf 11:00 uur tot 16:00 uur en op afspraak.


Het boek over het Soesterkwartier is nu te koop in ons museum voor €19.50


LET OP: Parkeerzone in onze straat!


Onze Thema-Kamer is ook geschikt voor vergaderingen! Bel: 033-4635661.

Nieuwsarchief

De werkgroep ‘Foto en Route’ is al jaren bezig met het verzamelen van foto’s over de wijk. Na diverse foto-exposities, de uitgave van het fotoboek ‘Dit is ’t Soesterkwartier’ en het meewerken aan de totstandkoming van de documentaire film ‘Soesterkwartier, een dorp in Amersfoort’, heeft de werkgroep na rijp beraad en overleg met veel mensen uit het Soesterkwartier besloten om een Wijkmuseum te gaan openen.

Virtueel museum nieuws

Dreef

By |28 juli 2020|

De Dreef ligt tussen de Noordewierweg en het Vreeland in. het zijn voornamelijk bejaardenwoningen. Een dreef is een lange weg met bomen. De eerste woningen werden in 1949 bewoond. Ook staat er een beeld bij de vijver. Dit beeld heet moeder en kind en is [...]

Dollardstraat

By |28 juli 2020|

De Dollard is een estuarium ( Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. Wanneer een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men van een delta.), onderdeel van de Waddenzee. De Dollardstraat loopt parallel aan de Noordewierweg. [...]

Bertus de accordeonist

By |14 juli 2020|

Veel Sassianen speelde een muziekinstrument en vooral de accordeon. ,  Bertus de accordeonist ( G.H.G. Lambrechts) uit de Eemsstraat, was de beste. Hij gaf professioneel les. Als de les begon, speelde meneer Lambrechts eerst een stukje voor. Hij had ook een eigen club, waar ongeveer [...]

Asterstraat

By |15 mei 2020|

De Asterstraat is een zijweg van de soesterweg. het bevind zich in de bloemenbuurt. Een aster hoort tot composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). Vanwege de prachtige bloei (in bloemhoofdjes) zijn er veel cultivars als tuinplant gekweekt. Op de oudefoto is de sigarenwinkel te zien . Die bevond zich [...]

Interviews van oud Soesterkwartierders

By |7 februari 2017|

Op deze bladzijde kunt u enkele interviews beluisteren van oud Soesterkwartierders. Het auteursrecht berust bij de stichting Wijkmuseum Soesterkwartier. Interview met Trix Bloemhof Interview met Dhr.D.de Wit deel 1 Interview met Dhr.D.de Wit deel 2 Interview met Willie Thijmensen deel 1 Interview met Willie Thijmensen [...]

Jubileum van ons 4 jarig bestaan…en

By |3 september 2016|

Afscheid van onze Jacques. Het was enigzins een besloten feestje,maar onze Vrienden konden dit wel meemaken. Na een inleidende speech van Gezina, en het zingen van het mooie jubileum lied,konden wij het glas heffen. Jacques werd daarna in het zonnetje gezet door Roel, en kreeg [...]

een mooie opsteker ,maar ook….

By |1 augustus 2016|

mooie aanvullende info over de auto-industrie in Amersfoort. Ons bezoek zaterdag 9 september aan Wijkmuseum Soesterkwartier Amersfoort Wat kan een klein museum in het Soesterkwartier aan de St. Bonifaciusstraat in Amersfoort, groot zijn in daden. Op een klein vloeroppervlak toont u de geschiedenis van de [...]

Zo ontgroeiden wij het Soesterkwartier.

By |8 januari 2015|

  We kwamen in 1956/57 naar Amersfoort vanwege het werk van onze pa. Hij had al een hele tijd elk weekeinde op en neer gereisd van Roosendaal naar Amersfoort. Ons adres werd Vreeland 15A. (tweede flat) Blokkendozenflats noemden we ze. De woningen gingen van l [...]

Interview over het boekje Nooit iets cadeau gekregen

By |24 juni 2014|

  RTV Utrecht heeft een filmpje gemaakt met de schrijfster Channa Kalmann, en Charles Eikelboom, een exbewoner van het Soesterkwartier over het boekje: Nooit iets cadeau gekregen. Dit boekje is nog steeds te koop bij ons. Hieronder is het interview.      

De geschiedenis van de St. Henricuskerk

By |30 maart 2014|

Geschiedenis Nieuwe parochiekerk voor het Soesterkwartier, ontstaan in de jaren 1900-'10. Aanvankelijk was er sprake van een vrij zeldzame situatie van een tweebeukige hallenkerk in laatneogotische stijl, ontworpen door de Amersfoortse architect Herman Kroes. Volgens de liturgische idealen van die tijd had de kerk een [...]

Belevenissen van Henny Mosterd

By |24 augustus 2012|

Toen de oorlog begon was ik bijna 7 jaar. Geboren in de Birkt en wel op de Driest, een buurtje van een tiental oude arbeidershuisjes met een hoop ruimte rondom. De Birkt (nu Isselt) was toen nog volop agrarisch met boerderijen en de kapel van [...]

Ga naar de bovenkant