In onze museumwoning waan je je terug in grootmoeders tijd.

De sfeervolle en met zorg ingerichte woning roept herinneringen en nostalgische gevoelens op, niet alleen bij (oud)bewoners van de wijk maar ook bij andere bezoekers. Nieuwe bewoners komen er meer te weten over de wijk waar ze zijn neergestreken, jonge bezoekers zien hoe hun voorouders hebben geleefd.

Historie van de woning

De museumwoning is gevestigd op Sint Bonifaciusstraat 61. De sociale huurwoningen in deze straat zijn in 1912 gebouwd door woningbouwvereniging Sint Bonifacius voor de rooms-katholieke arbeiders van de spoorwegen.

In 2012 is de woning in gebruik genomen als museum. Hiervoor is het pand door de huidige eigenaar, woningbouwvereniging Portaal, zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht en aan de achterkant uitgebreid met een expositieruimte, de Themakamer.

In samenwerking met vrijwilligers van de Stichting Wijkmuseum Soesterkwartier is de woning zo authentiek mogelijk ingericht met antiek meubilair en gebruiksvoorwerpen uit de eerste helft van de vorige eeuw.

Het is alsof je een andere tijd instapt en de bewoners ieder moment binnen kunnen wandelen!

Bonifaciusstraat 1912