spoorwegstaking
De Maand van de Geschiedenis, die in oktober wordt gehouden, heeft dit jaar het thema ‘OPSTAND !’.
Het Wijkmuseum zal daaraan komend najaar een kleine expositie wijden.
Daarin staan de gebeurtenissen rond de spoorwegstaking, die vanaf  17 september 1944 het landelijke spoorwegverkeer gedurende enkele weken lam legde, centraal..
In deze tentoonstelling zullen allerlei objecten (zoals tekeningen, foto’s, dagboeken en/of allerlei andere materiële herinneringen) worden getoond.
Wie hiervoor (uiteraard tijdelijk) materiaal beschikbaar wil stellen kan zich op zaterdagen (tussen 11.00 en 16.00 uur) bij het museum melden.
Belangstellenden kunnen ook telefoonnummer 033-4635661 bellen.