Wijkmuseum staat komend voorjaar in het teken van ’75 JAAR VRIJHEID’

’75 JAAR VRIJHEID’. In verband hiermee zijn de medewerkers van dit museum op zoek naar materiaal dat ter gelegenheid daarvan in deze expositieruimte kan worden getoond. Met name bewoners van het Soesterkwartier wordt daarom gevraagd of zij hiervoor foto’s en/of andere zaken uit de jaren dertig, veertig en vijftig (tijdelijk) beschikbaar willen stellen. Verwacht wordt dat zich met name op zolders, in kelders en andere bergplaatsen nog veel (vergeten) spullen en spulletjes moeten bevinden. Behalve deze tentoonstelling zullen (in de maanden april en mei) ook enkele lezingen over deze periode worden gegeven. Op het voorlopige programma staan verder inleidingen door Ronald Polak en Loek de Liever. Belangstellenden kunnen zich bij Bets Beltman aanmelden.

Dat kan via het telefoonnummer 06-34199366 of het e-mailadres betsbeltman@gmail.com