Het wijkmuseum Soesterkwartier is een vrijwilligersorganisatie. Het wijkmuseum houdt zich onder andere bezig met het verzamelen en beheren van materiaal over de geschiedenis van de buurt. Door de nieuwe vestiging in de Bonfiaciusstraat is het musseum nu in staat om haar wieken uit te slaan. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook zeer welkom. Er is een periode van inwerken en kennismaken, waarna definitieve afspraken worden gemaakt. Belangstellenden kunnen daarbij denken aan bijvoorbeeld de onderstaande functies. Meer inlichtingen zijn te krijgen bij de dienstdoende vrijwilligers.

•  historisch onderzoek
•  begeleiding van educatieve projecten
•  Gastvrouw/Gastheer