Mobilisatietijd
De meest dramatische periode in geschiedenis van het Soesterkwartier, is de tijd van de “Tweede Wereldoorlog” geweest. Reeds in augustus 1939, bij de algehele Mobilisatie van het Nederlandse leger, werden er voor de legering van de vele opgeroepen militairen, diverse scholen gevorderd. De kinderen van deze scholen, werden verdeeld over andere scholen in de wijk en in de stad. Ook werden de lesroosters aangepast, om toch nog zo goed mogelijk onderwijs te geven.

 

HET KAMP AAN DE ZONNEBLOEMSTRAAT is thans het speelterrein van de speeltuin Soesterkwartier. Toen na 1945 de Bomenbuurt werd aangelegd is de speeltuin, die voorheen meer naar het westen was gesitueerd, verplaatst naar het voormalige kampterrein, hoek Isseltseveld-Noordewierweg.

Het kamp met rechts de huizen van de Zonnebloemstraat (thans Noordewierweg).

 

Het kamp aan de Zonnebloemstraat
In januari 1940 werd er begonnen met de bouw van een barakkenkamp aan de toenmalige Zonnebloemstraat (nu Noordewierweg), op de plaats waar nu de Bomenbuurt is gelegen. Na de capitulatie op 10 mei 1940, is dit barakkenkamp door de Duitsers in gebruik genomen. In 1943 werd het gebruikt als aanmeldingsplaats voor de ex-militairen van het Nederlandse leger. Hier moesten grote aantallen militairen zich melden om tewerkgesteld te worden in Duitsland. Een groot deel dook onder of kreeg een vrijstellingsbewijs, omdat ze hier in Nederland werkten, in de voor de Duitsers belangrijke oorlogsindustrie of voor de voedselvoorziening.

Ook zijn er nog korte tijd, Frans-Marokkaanse krijgsgevangenen in het kamp geweest Het Rode-Kruis, afd. Amersfoort, heeft hier veel goed werk verricht. Na de Bevrijding, 5 mei 1945, zijn in dit barakken kamp nog Canadese militairen gelegerd, tot eind 1945 begin 1946. Veel kinderen en ook volwassenen gingen bij deze Canadese soldaten, tomaten en fruit ruilen voor, sigaretten, chocolade en kauwgom, artikelen die jaren niet te verkrijgen waren geweest of niet bekend waren.

In 1947/1948 is het hele kamp opgeruimd, waarna is begonnen met de nieuwbouw van de Bomenbuurt.