Direct buiten de Koppelpoort lag de haven van Amersfoort. Op de kaden van “de Koppel” waren van oudsher de bedrijven gevestigd, die aangewezen zijn op de opslag en de aan- en afvoer van de diverse grondstoffen en producten. Beeldbepalend aan de zijde van de Kleine Koppel was de oliemolen “de Rijzende Zon”. De olieslagerij had noodgedwongen in 1872 haar wieken stilgezet en was toen overgegaan op het aandrijven van de persen met behulp van stoom. In 1863 werd de eerste spoorlijn aangelegd. Deze spoorlijn liep van Utrecht via Amersfoort in de richting van Zwolle. In 1874 bracht de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM) de verbinding tussen Amers-foort en Amsterdam tot stand. De gasfabriek werd gebouwd.

De arbeiders in de industrie rond het spoor vestigden zich in het Soesterkwartier. De meeste bedrijven bevonden zich ten noorden van de Puntenburgerlaan. De plannen voor de vernieuwing van het Centraal Stadsgebied (CSG) leidden er toe dat in de jaren negentig van de vorige eeuw de oudste industriegebouwen zijn verdwenen uit het beeld van de wijk.

Een expositie is momenteel te zien in de voormalige Theo Thijssenschool Noordewierweg 275. Ingang Plataanstraat