De Werkgroep ‘Foto en Route’, die de voorganger is van het Wijkmuseum Soesterkwartier, heeft indertijd het idee van de oprichting van het Wijkmuseum gepresenteerd aan het Soesterkwartier. Daartoe zijn twee bijeenkomsten gehouden in de Emmaüskerk. De eerste bijeenkomst was op 18 januari 2007. Deze viel in het water vanwege de storm (zie kadertekst) en daarom heeft de groep in de maand daarop nog een tweede bijeenkomst gehouden.Uit de vele suggesties voor thema’s is toen een toplijst samengesteld.

1. De Soesterweg door de eeuwen heen
2. Jeugd in oorlogstijd
3. Speeltuinen
4. De mannen van het spoor
5. Expositie Soesterkwartierse verzamelingen
6. De Plantsoengordel
7. Middenstand, kleine winkeliers
8. Bekende Soesterkwartierders