Het Wijkmuseum Soesterkwartier wil graag een bijdrage leveren aan de kennis van de geschiedenis van het Soesterkwartier. In deze rubriek kunt u vragen stellen en oproepen plaatsen. Stuur een mailtje met uw vraag of uw antwoord, of uw oproep aan info@wijkmuseumsoesterkwartier,

31 Augustus 2006 is er een plaquette, ter herinnering aan Verzetsgroep Westerkerk aangebracht op de noordgevel van gebouw Irene (het bijgebouw van de Westerkerk Dollardstraat).
Deze Verzetsgroep werkte natuurlijk in het geheim. Het Wijkmuseum een soort dagboek kunnen achterhalen. Hierin staat veel beschreven wat de Verzetsgroep heeft gedaan. TV Amersfoort heeft hier ook al eens aandacht aan gegeven.
Het Wijkmuseum Soesterkwartier heeft in 2011, met steun van de Utrechtse Schatkamer en andere sponsors, een film en boek gemaakt. Drie oud-verzetsstrijders spelen hierin de hoofdrol door hun verhaal te vertellen. Deze zijn aangevuld met interviews van de verzetslieden en nabestaanden.

Reacties graag aan:
Bets Beltman

info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl

VRAAG

Hoe oud is het Soesterkwartier?

ANTWOORD EN TEVENS EEN OPROEP
In welk jaar “de Spoorwijk” officieel de naam “Soesterkwartier” heeft gekregen is ons (nog) niet bekend.
Wie heeft wel een antwoord op deze vraag?

We zijn blij met de reactie van Jan van Lodewijk.

Hij schrijft:

Met de komst van twee spoorlijnen in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw werd een afgebakend gebied gecreëerd dat aanvankelijk de toepasselijke benaming Spoorwijk kreeg. De spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle uit 1863 gaf de begrenzing aan de zuidoostkant en de spoorlijn Hilversum-Amersfoort-Rhenen uit 1874 vormde de grens aan de westkant.

– Oproep – Geef een kopie van uw oude foto aan het wijkmuseum
– Heeft u nog oude foto’s van het Soesterkwartier? Stuur een mailtje naar info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl

Wij komt graag bij u langs.