De Dollard is een estuarium ( Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. Wanneer een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men van een delta.), onderdeel van de Waddenzee.

De Dollardstraat loopt parallel aan de Noordewierweg.

Rond 1932 werden de woningen in gebruik genomen, er woonde veelal kantoormensen die bij de N.S. werkte.

Plantsoengordel Dollardstraat: vijver met theehuis op een schiereilandje.

Deze plantsoengordel werd tussen 1928 en ca. 1938 aangelegd bij wijze van werkverschaffing. In 1944 werden de bomen als brandstof gebruikt.

       

( info van www.wikipedia.nl)