buurtleven2

Het Wijkmuseum Soesterkwartier houdt zich vooral bezig met :
het verzamelen en beheren
en toegankelijk maken van materiaal over de geschiedenis van de buurt.