“Vriend & Vijand,


25 jaar Stadsvernieuwing in Amersfoort & het Soesterkwartier”

Vriend & Vijand

Op zaterdag 13 september a.s. (Open Monumentendag) zal Wethouder Pim van den Berg onze nieuwe tentoonstelling openen.
Het onderwerp “Vriend en Vijand” is ontleend aan het thema van de landelijke maand van de geschiedenis die in oktober gehouden wordt.
Met de keuze van dit onderwerp lopen we in het Soesterkwartier dus een beetje op de troepen vooruit.

Centraal onderwerp:

25 jaar geruzie over het Centraal Stadsgebied met het Stadsbestuur van Amersfoort

Eind jaren tachtig zijn er in Amersfoort plannen gemaakt om het gehele centrale stadsgebied (CSG) een facelift te geven.
Amersfoort was benoemd tot groeistad en moest zich gaan ontwikkelen van een slapend provinciestadje tot een centrumplaats van betekenis.
Dit proces heeft indertijd in de politieke wereld van Amersfoort tot veel onrust geleid.
Sommige bewoners van Amersfoort en ook van het Soesterkwartier pikten het niet.
De berichten over het verzet tegen het CSG haalden zelfs de landelijke pers met koppen als “Twist over Manhattan aan de Eem”.
Deze foto- en knipselexpositie tracht een beeld te geven van wat de metamorfose van de stad voor de Soesterkwartierders heeft betekend.
Nu na 25 jaar is de stad bijna klaar en het aanzien best waard. Is de tijd rijp om vrede te sluiten?

Laatste boerderij aan deze kant van de Eem moet gered worden:

Behalve aan het Centraal Stadsgebied is er ook aandacht besteed aan de Soesterkant van de wijk.
Aan een klein binnenweggetje tussen de Amsterdamseweg en de Peter van de Breemerweg (Soest) staat boerderij Birktwijk.
De tegenoverliggende boerderij (Birkt 7) is dit jaar al gesloopt.
De gevelsteen van de laatstgenoemde boerderij heeft de gemeente geschonken aan het wijkmuseum Soesterkwartier.
Deze zal op 13 september door de wethouder worden onthuld.