Het is nauwelijks voorstelbaar dat ruim honderd jaar geleden de wijk het Soesterkwartier nog niet bestond. Op bovenstaande romantische ets van Thomas Doesburgh uit het begin van de achttiende eeuw is het buitengebied ten noordwesten van Amersfoort goed te zien. Linksboven de Koppelpoort en de Eem, in het midden de Lieve Vrouwetoren en rechts naar het oosten de molens buiten de Utrechtsepoort.

18e eeuw

Tot in de negentiende eeuw is er aan deze kant van Amersfoort aan de tabaksteelt gedaan. Het bouwland en de tabaksakkers waren voor zover nodig afgeschermd met wallen en heggen van eikenhout. Hoger op de berg en in het bos werden schapen geweid. Meer westelijk lag de heerlijkheid Isselt, bestaande uit landerijen en een kapelletje en verderop lag Soest. Deze regio was vooral in de achttiende eeuw een ‘lustoord’ voor prominente Amersfoorters.

19e eeuw

In de negentiende eeuw hebben verscheidene hooggeplaatste militairen hier hun onderkomen gezocht. Ook aan deze kant van Amersfoort lagen enkele buitenplaatsen met fraaie tuinen om in te wandelen en te genieten van het goede buitenleven. Langs de stille zijde van de Eem stonden tegenover het pakhuis de Spijker verscheidene speelhuisjes met ‘playsir’tuintjes voor het nodige vermaak. De namen van sommige buitenhuizen zijn nog bekend: Berg en Dal, de Hooiberg, Puntenburg en Birkhoven. Andere namen waren de Knoesthof, Eemlust, Belvedère, de Triangel en Ma Retraite. Het huis De Hooiberg heeft een aantal jaren dienst gedaan als buitensociëteit en was met name bij de militairen erg in trek.