affice staking

De ‘Spoorwegstaking van 1944’ is het onderwerp van deze expositie
De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’, die dit jaar in het teken van het thema OPSTAND staat.
Hierin wordt met name aandacht besteed aan de gebeurtenissen die in het voorlaatste oorlogsjaar (en met name in het Soesterkwartier) plaats vonden.
Dat gebeurt onder meer met herdenkingsmunten, enkele collecties miniatuurtreinen, schilderijen en tekeningen uit die periode.
Deze tentoonstelling duurt tot en met zaterdag 3 november.
Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis.
Een gift wordt op prijs gesteld.
Op de site van het Soesterkwartier vind u mooi een verslag van de opening.

Klik Hier