19802020

tekst over de foto…

De Ranonkelstraat is een zijstraat van de Kamillestraat en ligt in de bloemenbuurt.

een ranonkel is een bloem uit de orde Ranunculales. Het aantal soorten bedraagt wereldwijd 1300 tot 2000, waarvan de meeste in de gematigde zone op het noordelijk halfrond voorkomen. In Europa komen er circa 310 soorten voor.

De eerste bewoners kwamen in Juli 1923 hier te wonen.