IBANnr: NL86INGB0002743475

Verklaring t.a.v. ANBI verantwoording.

Naam: St.Wijkmuseum Soesterkwartier
Adres: St.Bonifaciusstraat 61 3812 TD Amersfoort
Penningmeester: Kees Gerritsen Amersfoort.
RSIN/fiscaalnummer: 820226944
K.v.K. 32143819

JAARVERSLAG WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER 2018.

INLEIDING

Het Wijkmuseum Soesterkwartier Sint Bonifaciusstraat 61, 3812 TD Amersfoort ontving tussen 1 januari en 31 december 2018 in totaal 1615 bezoekers. Daarmee zet de stijgende lijn van de afgelopen jaren zich voort. Na het topjaar 2013, waarin 2304 bezoekers werden ontvangen, waren de scores wat dat betreft achtereenvolgens 2161 (in 2014), 1197 (in 2015), 1396 (in 2016) en 1553 (in 2017).

= OPENSTELLINGSTIJDEN

Het Wijkmuseum Soesterkwartier (Museumwoning en Thema-kamer) was elke zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend. Verder waren er extra openingen op de woensdagen in juli/augustus (wo 11 juli, wo 18 juli, wo 25 juli. wo 1 augustus, wo 8 augustus, wo 15 aug. en op wo. 26 dec. en wo. 2 jan. 2019 (bij expositie ‘Kijkdozen en pop-up boeken’)

= BESTUUR EN VRIJWILLIGERS

Gedurende dit jaar waren de volgende bestuursleden en vrijwilligers permanent in en ten behoeve van het Wijkmuseum actief: Gezina Tuinstra (als voorzitter/conservator), Wessel Post (als secretaris), Kees Gerritsen (als penningmeester) en Peter Baas (als it-expert). Daarnaast fungeerden Laura Alfrink als gastvrouw en Rolf Craanen en Jaap Jansen als huismeesters. Tijdens de reguliere (zaterdags van 11.00 tot 16.00 uur) en andere openingen traden al deze personen beurtelings gastvrouw en gastheer op. Als vrijwilligers voor andere ‘hand- en spandiensten’ kon op Don Laseur, Hubrecht Fremouw en Wim Troost een beroep worden gedaan.

= VERGADERINGEN

Gedurende dit jaar zijn op de volgende dagen bestuursvergaderingen gehouden: di. 2 januari / di. 16 januari / woensdag 1 februari / dinsdag 13 maart / di. 27 maart. / di. 10 april / di. 1 mei / di. 15 mei / di. 5 juni / di. 3 juli / di. 17 juli / di. 31 juli / di. 28 augustus / di. 11 september / di. 25 september / di. 9 oktober / di. 23 oktober / di. 6 november / di. 20 november en di. 11 december.

= EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN IN THEMA-KAMER

In 2018 vonden in de Thema-kamer achter de museumwoning de volgende exposities en activiteiten plaats:

– Expositie ‘Creativiteit in het Soesterkwartier’ deel 1 (van 2 december 2017 tot 3 februari 2018) met glas in lood, tekeningen, schilderijen en beelden.

– In februari: Aanleg nieuwe vloerbedekking in Thema-kamer en gang (vinyl met hout motief ) en museumkeuken (vinyl met graniet motief. Gift van www.lionsclubamersfoort.nl .

– Expositie ‘Creativiteit in het Soesterkwartier; deel 2 (van 3 maart tot 22 april 2018), tekeningen, schilderijen en beelden en glas in lood .

– Concert ‘Gluren bij de buren’ (op zondag 11 maart) met drie optredens van een zanggroep.

– Expositie ‘Gevleugelde strijd naar vrede en vrijheid’ (van zaterdag 28 april t/m zaterdag 23 juni) met diverse objecten uit WOII.

– Expositie ‘Herinneringen aan Nederlands-Indië/Indonesië’ (van vrijdag 29 juni t/m eind september) met tekeningen/schilderijen van Herman Klaasen & dansmaskers/beelden van Gerard Mosterd.

– Lezingen/toelichtingen (op vrijdag 4 augustus) door Herman Klaasen & Max Smith en (op vrijdag 14 september) door Gerard Mosterd & Frans Leidelmeijer.

– Lezing schrijfster/fotografe Erica Bürer (op vrijdag 31 augustus) over haar (foto)boek ‘IMAGINE’ over ‘Indische Nederlanders in de Verenigde Staten en Canada’.

– Viering 6 jaar Wijkmuseum Soesterkwartier in Thema-kamer (op vrijdag 31 augustus).

– Expositie: ‘Spoorwegstaking september 1944’ in het kader van het thema OPSTAND van de ‘Maand van de Geschiedenis’ (van zaterdag 6 september t/m  zaterdag 3 november).

– Openstelling tgv landelijke ‘Open Monumentendag’ op zaterdag 8 en zondag 9 september.

– Lezing/toelichting (op vrijdag 12 oktober) over ‘Spoorwegstaking september 1944’ door Jeroen van Driel en (aanvullend) olv. Joke Sickmann een groepsgesprek over ‘oorlogs-herinneringen’ (met ongeveer dertig aanwezigen).

– Dia-lezing (op vrijdag 26 oktober) over tijdens WOII omgekomen NS-werknemers / verzetsstrijders door Jos Pothof tgv. de onthulling van herdenkingsstenen op woensdag 31 oktober.

– Expositie ‘Kijkdozen en pop-upboeken’ door leerlingen basisscholen Soesterkwartier. 1. Basisschool De Kubus (rk) vanaf zaterdag 10 november, 2. basisschool ’t Anker (pc) vanaf zaterdag 8 december en 3. basisschool De Magneet (openbaar) vanaf zaterdag 12 januari 2019. = PUBLICITEIT

– Ten behoeve van bovengenoemde exposities en lezingen/toelichtingen werden persberichten rondgestuurd en her en der in het Soesterkwartier (door Peter en Wessel vervaardigde) flyers opgehangen.

= NIEUWIGHEDEN

– In de loop van 2018 konden (door giften, acties en subsidiegelden) de volgende nieuwigheden worden aangebracht / geïnstalleerd: 1. Plaatsing nieuwe vloerbedekking in museumkeuken, doorgang en Thema-kamer (in februari 2018); 2. Aanschaf pin-automaat (in april); 3. Aanschaf en plaatsing camera-beveiliging (in juli); 4. Aanschaf geluidsinstallatie (in september 2018); 5. Plaatsing verduisteringsgordijn annex zonnescherm in dakraam van de themakamer (in november 2018); 6. Aanschaf en plaatsing nieuwe thermostaat (in december 2018).

= VASTE ACTIVITEITEN

– Stamtafel ‘De Keientrekkers’ (voormalige praatgroep ANBO) komt iedere derde woensdag van de maand in de Thema-kamer bijeen, dwz. 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober, 28 november en 19 december (steeds van 10.00 tot 12.00 uur).

= LOSSE ACTIVITEITEN NAMENS HET WIJKMUSEUM

– Op woensdag 21 februari vond in en rondom De Mariënhof (tussen Stadsring en Zuidsingel) de inleiding bij ‘Gluren bij de Buren’ plaats. Op donderdag 22 maart werd in Culemborg een bijeenkomst in het kader van de Maand van de Geschiedenis bijgewoond. Op zondag 25 maart werd aan de Dodeweg in Amersfoort een wijnproeverij van zakenclub Lions bijgewoond. Op dinsdag 17 april werd in het Eemhuis (Archief Amersfoort) een film over interneringskamp Soesterkwartier 1914-1918 bijgewoond. Op donderdag 19 april werd in Kamp Amersfoort de jaarlijkse herdenking bijgewoond. Op zaterdag 12 mei werd bij houtzaagmolen ‘De Ster’ in Utrecht de Nationale Molendag  bijgewoond. Op donderdag 24 mei werd in Museum Soest in Soest een radiouitzending van de stichting Eemsnoer bijgewoond. Op dinsdag 28 augustus werd een vergadering van de stichting Eemsnoer in Bunschoten/Spakenburg bijgewoond. Op vrijdag 21 september werd tijdens een boottocht van de Fietsboot om de Eem de Eemsnoer-trofee uitgereikt. De trofee ging naar de Fietsboot. Op zaterdag 23 september vond in diverse straten in het Soesterkwartier een buurtfeest plaats. Op dinsdag 16 oktober werd in  het ‘Huis van Cahen’ een lezing over Willem van Oranje van OVF bijgewoond. Op woensdag 31 oktober werd her en der in het Soesterkwartier de onthulling van een twintigtal herdenkingsstenen bijgewoond. Op donderdag 22 november werd in de Sint Joriskerk de presentatie van het jaarboek van de Oudheidkundige Vereniging Flehite bijgewoond. Op dinsdag 11 december hield het bestuur van het Wijkmuseum zijn (jaarlijkse) lunch in bistro Citroen & Peper.

= DIVERSEN GROEPSBEZOEKEN

– 1. Op donderdag 13 september werd het wijkmuseum door een groep ROC-studenten bezocht. 2. Op woensdag 26 september volgde een taalgroep van Syrische asielzoekers. 3. Op vrijdag 12 oktober bezocht een (andere) groep studenten het wijkmuseum. 4. Op donderdag 25 oktober vond in de Thema-kamer een bijeenkomst van de schrijfgroep KBO  plaats. Op 29 oktober werd de ‘Dag van de Stad’ gehouden en kwamen op verschillende tijden drie groepen van 25 personen uit het hele land in het Wijkmuseum op bezoek.

= MUSEUMONDERHOUD

Het onderhoud van de Museumwoning en de Thema-kamer vindt plaats tijdens de reguliere zaterdagse openstelling van het Wijkmuseum.

= OPROEP NIEUWE VRIJWILLIGERS

– Omdat er momenteel slechts zeven personen permanent actief (kunnen) zoekt de huidige groep naarstig naar nieuwe vrijwilligers. In verband daarmee zijn inmiddels her en der in het Soesterkwartier en industrieterrein Isselt flyers met de oproep om nieuwe vrijwilligers opgehangen.
Voor inzage van onze financiën kunt u ons een mailtje sturen.