Onder grote belangstelling is onze nieuwe tentoonstelling geopend.Opening TT Werkzaam Soesterkwartier (4)

Dhr. Koos Egtberts hield een inleiding over de historie van glasfabricage en over o.a de Glashut aan de Eem,

 

Opening TT Werkzaam Soesterkwartier

en Dhr. Ben Dieterink vertelde zijn verhaal over de Nederlandse Kleurstof industrie.

Voor een mooi uitgebreid verslag zie: www.soesterkwartier.info

Met dank!!

Hieronder enige foto’s.Opening TT Werkzaam Soesterkwartier (7)
Opening TT Werkzaam Soesterkwartier (5)
Opening TT Werkzaam Soesterkwartier (3)
Opening TT Werkzaam Soesterkwartier (8)