Tafelciter

Het wijkmuseum heeft een nieuwe tentoonstelling geopend:
Muziek in het Soesterkwartier.
Daarna is er  elke zaterdag een optreden  in het Atelier.

EN…..In het Wijkmuseum staat een collectebus voor Serious Request Soesterkwartier.

Om de tentoonstelling “Er zit muziek in het Soesterkwartier” mogelijk te maken heeft het Atelier achter de museumwoning een complete metamorfose ondergaan. In het midden van de zaal staat een groot podium opgesteld. Talrijke muziekgroepen waarbij vele musici die in het verleden in Amersfoort hebben opgetreden, staan al in de rij om op de komende zaterdagmiddagen voor het publiek een nieuw optreden te verzorgen. Bezoekers van het Wijkmuseum kunnen iedere komende zaterdag rekenen op een compleet én origineel muziekprogramma van eigen bodem.

Wij hebben met elkaar en met zoveel mogelijk kinderen de nieuwe tentoonstelling geopend .
Afgelopen zaterdag was  er een  eerst optreden van het gitaarduo Kees en Jeroen.

Op zaterdag 29 november kunnen de kinderen hun schoentje komen zetten. Dat is ook de laatste dag dat u kunt inschrijven op de nieuwe uitgave van het boek over het Soesterkwartier.

Op 20 december komt wijkwethouder Fleur Immink om 11.00 uur de nieuwe uitgave van het boek over het Soesterkwartier in ontvangst nemen.

De Hotfighters komen in januari.

Berichten over het programma van de week worden tijdig bekend gemaakt in de plaatselijke media en facebook. Zie ook op de website, www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl Opgave van groepen en musici is nog steeds mogelijk bij Gezina Tuinstra gezinatuinstra@planet.nl of via 06-22422725.

O, Kom es kijken……en luisteren natuurlijk!