Namens ons team:

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Jacques vd Heiden b

in de orde van oranje nassau

Jacobus Antonius Jozef van der Heiden (78 jaar)

De heer Van der Heiden (1936) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor de Henricusparochie te Amersfoort is hij lid van de liturgische werkgroep en bereidt hij vieringen voor. Hij is coördinator van het secretariaat, verzorgt de verhuur van de ruimtes van de kerk en houdt wekelijks spreekuur. Daarnaast is hij coördinator vervoersdienst, helpt hij mee bij het schoonhouden van de kerk en was hij bestuurslid van de Parochiële Caritas Instelling.
Met anderen richtte hij de werkgroep Foto en Route op, organiseerde fototentoonstellingen in het Soesterkwartier en bracht het het boek “Dit is het Soesterkwartier”uit. Hij richtte mede het Wijkmuseum Soesterkwartier op, en is sindsdien bestuurslid van het museum.
Voor de vereniging Behoud Birkhoven van Bokkeduinen is hij voorzitter en was hij secretaris van de dahliavereniging ‘De Amerbloem’ te Amersfoort. Daarnaast was hij leider, bestuurslid en vrijwilliger bij de voetbalvereniging De Posthoorn.