Een kijkje in ons museum.

De inrichting van het wijkmuseum in het Soesterkwartier schiet al aardig op.

De woning is inmiddels opgeleverd. Voor het team van het wijkmuseum Soesterkwartier was het een spannende tijd. Alle vrijwilligers zijn hard aan de slag gegaan. Het huis moest worden geschilderd, behangen, gepoetst en ingericht voor de opening. De beneden verdieping is nu grotendeels klaar.

Boven moet alles nog gebeuren.

De historische inrichting is mogelijk dank zij het huisraad dat al geschonken werd of in bruikleen is gegeven. Maar toch is er nog extra hulp nodig. Wie het leuk vindt om ons in de vakantietijd een paar uurtjes te komen helpen, kan contact opnemen met Jacques van der Heiden, tel. 4618940.