Het wijkmuseum Soesterkwartier heeft van de woningbouwcorporatie Portaal de Museumwoning in bruikleen gekregen, voor de overige kosten is er geen structurele subsidie. Binnenkort zal er een Stichting Vrienden van de Museumwoning worden opgericht. De Stichting – in oprichting – zoekt vrienden voor het te vormen bestuur van de Stichting.

Voor nadere inlichtingen kan contact opgenomen worden met de voorzitter van het wijkmuseum: Bets Beltman.  info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl

Word ook vriend

  • *Dit bedrag zal elk jaar in maart via een doorlopende machtiging Euro-incasso van je bankrekening worden afgeschreven.
  • Ik verleen hierbij toestemming aan Stichting Wijkmuseum Soesterkwartier om een doorlopende incasso-opdracht naar mijn bank te sturen, om de door mij opgegeven donateursbijdrage jaarlijks van mijn bankrekening te incasseren.

    Incassant ID: NL86INGB0002743475
    Machtigingskenmerk: Donateursbijdrage WMS

    Je gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor je donateurschap en nooit verstrekt aan derden.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

ANBI instelling

St. Wijkmuseum Soesterkwartier is een Algemeen Nut Beogende Instelling en mag het ANBI-keurmerk dragen. Omdat wij in het bezit zijn van een ANBI verklaring zijn uw giften voor de belasting aftrekbaar.

IBANnr: NL86INGB0002743475
St.Bonifaciusstraat 61 3812 TD Amersfoort
RSIN/fiscaalnummer: 820226944 K.v.K. 32143819