Een permanente fotogalerij hangt momenteel in de wachtkamer van tandarts de Groot, Chrysantstraat.Thema’s:’Theo Thijssenschool’ en ‘Kind en spel in de wijk’.

Het industriekwartier
Direct buiten de Koppelpoort lag de haven van Amersfoort. Op de kaden van “de Koppel” waren van oudsher de bedrijven gevestigd, die aangewezen zijn op de opslag en de aan- en afvoer van de diverse grondstoffen en producten. Beeldbepalend aan de zijde van de Kleine Koppel was de oliemolen “de Rijzende Zon”. De olieslagerij had noodgedwongen in 1872 haar wieken stilgezet en was toen overgegaan op het aandrijven van de persen met behulp van stoom. In 1863 werd de eerste spoorlijn aangelegd. Deze spoorlijn liep van Utrecht via Amersfoort in de richting van Zwolle. In 1874 bracht de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM) de verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam tot stand. De gasfabriek werd gebouwd. In 1900 werd de gemeentelijke gasfabriek geopend. De arbeiders in de industrie rond het spoor vestigden zich in het Soesterkwartier. De meeste bedrijven bevonden zich ten noorden van de Puntenburgerlaan. De plannen voor de vernieuwing van het Centraal Stadsgebied (CSG) leidden er toe dat in de jaren negentig van de vorige eeuw de oudste industriegebouwen zijn verdwenen uit het beeld van de wijk. In plaats daarvan zien we nu anno 2012 de nieuwbouw aan het Caspar van Wittelplantsoen, Hogeschool Midden Nederland aan de rotonde “de Nieuwe Poort’ en het nieuwe Eemplein aan de Kleine Koppel met een stralend uitzicht op de Eem