Voorzitter Bets Beltman bedankt historicus J.C. van Dijk na afloop van zijn lezing

Ongeveer twintig bezoekers verzamelden zich op zondagmiddag 30 april in de Themakamer om te luisteren naar een lezing van historicus Jan Carel van Dijk onder de titel ‘Met zevensmijlslaarzen door de historie van het Soesterkwartier.’ Van de eerste begraafplaatsen buiten de binnenstad tot de herbestemming van de Prodentfabriek passeerden de revue, geïllustreerd met dia’s van soms zeldzame ansichtkaarten uit de collectie van Dhr. van Dijk. Het verhaal ging inderdaad met reuzenstappen door de geschiedenis en over menig onderwerp hadden de toehoorders nog wel meer willen horen. De historicus gaf zelf aan ‘dat hij er ook zo vier uur over kon praten’ maar wilde graag binnen de afgesproken tijd van een uur blijven. Dus voor meer verhalen over de bedrijvigheid en inwoners van de wijk, zullen we hem nog een keer terug moeten vragen.