interview

Op deze bladzijde kunt u enkele interviews beluisteren van oud Soesterkwartierders.
Het auteursrecht berust bij de stichting Wijkmuseum Soesterkwartier.

Interview met Trix Bloemhof

Interview met Dhr.D.de Wit deel 1

Interview met Dhr.D.de Wit deel 2

Interview met Willie Thijmensen deel 1

Interview met Willie Thijmensen deel 2