Onze mede oprichter van het Wijkmuseum Henny Mosterd is overleden.

Henny Mosterd

Deze markante persoonlijkheid betekende heel veel voor ons museum.

Hij wist erg veel te vertellen over de geschiedenis van het Soesterkwartier en zijn bewoners en over de 2e wereldoorlog.

Ook had hij een sterke band met de Sassianen.

Henny wat zullen we je missen!

Rust in vrede!