De Amersfoortse fotograaf en schrijfster Erica Bürer
vertelt op vrijdag 31 augustus over de totstandkoming van haar boek
‘IMAGINE, Indische Nederlanders’. Daarin komen vijftien in voormalig
Nederlands-Indië geboren Nederlanders aan het woord die hun stek in de
Verenigde Staten van Amerika vonden. Deze lezing vindt plaats in de
Thema-kamer van Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in
Amersfoort en begint om 16.00 uur. Bürer, die een Indische echtgenoot
heeft, werkte vier jaar met passie aan dit met veel foto’s gelardeerde
boek. Zij omschrijft dit werkstuk als een ‘bookazine’ omdat het
resultaat een tussenvorm van een boek en een tijdschrift (magazine) is
geworden. In ieder verhaal wordt een deel van het Indische leven van de
geportretteerde persoon toegelicht. Alle verhalen vormen samen één
levensverhaal.

Voor meer info zie:http://wqd.nl/7HZs