Beste vrienden van het Wijkmuseum Soesterkwartier!
Omdat enkele collega’s zijn vertrokken, zijn wij (het bestuur) op zoek naar een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers. m/v.
Hun voornaamste taak wordt het ontvangen en begeleiden van bezoekers tijdens de zaterdagse openingstijden.
Die rondleidingen betreffen zowel het vooroorlogse arbeiderswoninkje, het pronkstuk van het museum, als de wisseltentoonstellingen in het erachter gelegen atelier.
Heeft u meer  zin in een bestuursfunctie zoals secretaris of penningmeester, of interviews afnemen, laat het ons weten!
Wie meer informatie wil (of zich wil aanmelden) kan de telefoonnummers 033–4635661 of 06-22422725 bellen,
of het internetadres info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl gebruiken.
Met vriendelijke  groeten en graag tot ziens,
Wijkmuseum Soesterkwartier,
Sint Bonifaciusstraat 61,
3812 TD Amersfoort.