Geschiedenis

Nieuwe parochiekerk voor het Soesterkwartier, ontstaan in de jaren 1900-’10. Aanvankelijk was er sprake van een vrij zeldzame situatie van een tweebeukige hallenkerk in laatneogotische stijl, ontworpen door de Amersfoortse architect Herman Kroes. Volgens de liturgische idealen van die tijd had de kerk een centraliserende opzet en plattegrond. Rond 1930 moest de kerk worden uitgebreid: het schip werd vergroot en omgebouwd, volgens de ideeën van de volkskerk, naar een driebeukige opzet met brede middenbeuk. De voorgevel en de sobere toren terzijde daarvan dateren uit dezelfde tijd.

Rond het einde van de twintigste eeuw, jaren 1980/’90, bleek de kerk te groot voor het teruggelopen aantal kerkgangers. Het schip werd in de jaren 1990 van de kerk afgescheiden en tot woningen omgebouwd. Dwarsschip en koor bleven als kerk in gebruik met een vernieuwde inrichting en een gereduceerd aantal zitplaatsen. Het nieuwe altaar kwam tegen de scheidingswand tussen schip en viering te staan, tegenover de plaats van het oorspronkelijke altaar, waar zich nu het orgel bevindt. In 1998 kwam er een nieuwe ingang voor de verkleinde kerk.

Neogotisch koor en transept gebouwd 1907-1908. Uitbreiding met schip en toren 1933-1934. Restauratie en verbouwing 1998-1999, door Bouwbedrijf Van Bekkum. Daarbij is de kerkruimte verkleind, en gedeeltelijk verbouwd tot wijkcentrum en kantoorruimte.

Najaar 2012 werd bekend, dat men deze kerk in of kort na 2014 aan de eredienst wil onttrekken.

In de Media:
Uit De Stad Amersfoort 29 december 2013

Op 5 januari 2014 zal de laatste viering gehouden worden in St.Henricuskerk aan de Matthias Withoosstraat in het Soesterkwartier. In het kader van bezinning op de toekomst van de gebouwen van de katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA) is afgesproken dat de Henricuskerk en pastorie zullen worden verkocht. Het bestuur van OLVvA is op dit moment in onderhandeling met de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Zij hebben de wens uitgesproken de St.Henricuskerk en de pastorie te kopen. De Orthodoxe Parochie is een door de RK kerk toegelaten zusterkerk, met wie goede contacten worden onderhouden. De verkoop is pas rond als er definitieve goedkeuring van het bisdom is en de Orthodoxe Parochie een financiering heeft verkregen! Voorlopig gaan de niet kerkelijke activiteiten die in de bij ruimtes van de kerk plaats vinden gewoon door. De verwachting is dat als alles naar wens verloopt er in de loop van 2014 de eigendomsoverdracht kan plaatsvinden.

Bron: www.relikiwi.nl