Een laatste blik op de wagenwerkplaats...

Het Soesterkwartier heeft sinds zijn ontstaan een eigen rol gespeeld in de geschiedenis van Amersfoort. De wijk is ontstaan toen de spoorwegen in 1904 een werkplaats bouwden, de latere wagenwerkplaats. De arbeiders die daar werkten moesten wonen en omdat in die dagen iedereen nog lopend naar zijn werk ging, werd een wijk gebouwd aan de oude weg van Amersfoort naar Soest.

Eerste arbeiderswijk in Amersfoort

Het Soesterkwartier werd de eerste echte arbeiderswijk van Amersfoort. De spoorwegarbeiders waren goed georganiseerd en hadden hun macht laten zien bij de spoorwegstakingen in 1903. Wie kent niet de beroemde tekening van Albert Hahn? (Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil). En ook in 1944 bij de spoorwegstaking tegen de Duitse bezetter hebben de spoorwegarbeiders zich actief geweerd. De spoorwegen hadden al ver voor de wet op de ondernemingsraden een personeelsraad en dat zegt iets over de verhoudingen in die tijd.

Woningbouwverenigingen

De vakbonden, socialistische, katholiek en protestant, waren actief in de werkplaats maar ook in de wijk. Vanuit de socialistische vakbond ontstond een woningbouwvereniging voor spoorwegarbeiders, Goed Wonen en vanuit de katholieke bond ontstond een katholieke woningbouwvereniging, Sint Bonifacius. Beide woningbouwverenigingen hebben huizen gebouwd in het Soesterkwartier. De vooroorlogse voorloper van de huidige PvdA, De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij had in Amersfoort zijn wortels in het Soesterkwartier.

Isolement

Het Soesterkwartier heeft lang geïsoleerd gelegen ten opzichte van de stad. De spoorwegen waaraan de wijk zijn ontstaan te danken had vormden ook een barrière, omdat er nog geen tunnels waren en de handbediende spoorwegbomen vaak lang dicht waren. Aan het isolement kwam pas een eind toen na de oorlog de tunnel in het verlengde van de Stadsring en later de Brouwerstunnel werden aangelegd en de overwegen verdwenen.

De wijk ligt sindsdien minder geïsoleerd, maar behield zijn eigenzinnige karakter. Het eigene van het Soesterkwartier kwam met kracht tot uiting in 1989 toen de Soesterkwartierders zich massaal verzetten tegen de plannen van het stadsbestuur voor een nieuw Centraal Stedelijk Gebied.