Rond 1800 wandelde Pieter Pijpers in de omstreken van Amersfoort en door Eemland . De gedichten die getuigen van die wandelingen zijn in 1803 uitgegeven onder de titel Eemlandsch Tempe of Clio op Puntenburg. Bovenstaande afbeelding van de Buitenplaats Puntenburg is afkomstig uit die uitgave.

Maar, Godlief! nog vlug ter been
Spoeden wij ons naar ’t bergje heen
Zie hoe ’t prijk’ met landsieraaden,
Onder Schaduw van lindebladen
Laaten wij zijn’ top betreen..

Puntenburgh! Geheel uw lover
Zien wij, opgestegen over
Ja, ons oog weid rond in ’t oort
Om uw kleenen kreits gelegen
Wat gebergte, dalen, wegen!
‘k Heb u mede in ’t oog gekregen
Torenspits van Amersfoort.