Mobilisatietijd

De Tweede Wereldoorlog was een dramatische periode in geschiedenis van het Soesterkwartier. Reeds in augustus 1939, bij de algehele Mobilisatie van het Nederlandse leger, werden er voor de legering van de vele opgeroepen militairen, diverse scholen gevorderd. De kinderen van deze scholen, werden verdeeld over andere scholen in de wijk en in de stad. Ook werden de lesroosters aangepast, om toch nog zo goed mogelijk onderwijs te geven.

Het kamp aan de Zonnebloemstraat

In januari 1940 werd er begonnen met de bouw van een barakkenkamp aan de toenmalige Zonnebloemstraat (nu Noordewierweg) op de plaats waar nu de Bomenbuurt is gelegen. Na de capitulatie op 10 mei 1940, is dit barakkenkamp door de Duitsers in gebruik genomen.

Krijgsgevangenen

In 1943 werd het gebruikt als aanmeldingsplaats voor de ex-militairen van het Nederlandse leger. Hier moesten grote aantallen militairen zich melden om tewerkgesteld te worden in Duitsland. Een groot deel dook onder of kreeg een vrijstellingsbewijs, omdat ze hier in Nederland werkten in de voor de Duitsers belangrijke oorlogsindustrie of voor de voedselvoorziening. Ook zijn er nog korte tijd Frans-Marokkaanse krijgsgevangenen in het kamp geweest. Het Rode Kruis,  afdeling Amersfoort, heeft hier veel goed werk verricht.

Na de oorlog

Na de bevrijding op 5 mei 1945 zijn in dit barakkenkamp nog Canadese militairen gelegerd, tot eind 1945 begin 1946. Veel kinderen en ook volwassenen gingen bij deze Canadese soldaten, tomaten en fruit ruilen voor sigaretten, chocolade en kauwgom, artikelen die jaren niet te verkrijgen waren geweest of niet bekend waren.

Nieuwbouw en speeltuin

In 1947/1948 is het hele kamp opgeruimd, waarna is begonnen met de nieuwbouw van de Bomenbuurt. Het kamp aan de Zonnebloemstraat is thans het speelterrein van de speeltuin Soesterkwartier. Toen de Bomenbuurt werd aangelegd is de speeltuin, die voorheen meer naar het westen was gesitueerd, verplaatst naar het voormalige kampterrein, hoek Isseltseveld-Noordewierweg.